Handelsbetingelser

Bestilling
Ordrer afgivet inden kl. 12:00 leveres den efterfølgende hverdag.
Varer kan bestilles på følgende måde:
Pr. tlf. hos kundeservice: 77 40 33 00
Pr. E-mail: info@bunzl.dk
Via webshop

Levering
Varer leveres frit ved samlet ordre på minimum kr. 2.500,00 excl. moms.
Ved samlet ordre under kr. 2.500,00 excl. moms pålægges levering og administrationsomkostninger på kr. 250,- Hvis ikke andet er aftalt, leveres varerne i stueplan eller på rampe.

Paller
Såfremt der ikke udveksles byttepaller ved levering, faktureres disse.

Betalingsbetingelser
8 dage netto fra fakturadato. Ved forfalden saldo ser Bunzl Distribution Danmark A/S sig berettiget til at opkræve renter og pålægge rykkergebyr.

Transportskader
Konstateres der synlige fejl eller mangler ved den leverede vare, skal dette straks påføres fragtbrevet. Alternativt skal modtagelse af varen nægtes.

Reklamationer
Kunden bedes straks kontakte vores kundeservice, hvis der konstateres evt. fejl eller mangler i leveringen. Modtagne varer bør straks efterses for eventuelle skader og defekter.

Returvarer
Kurante katalogvarer tages retur i original emballage indenfor 1 måned, dog kun efter forudgående aftale. Ved kreditering af returvarer fratrækkes et gebyr på 20% af salgsprisen. Alle omkostninger, herunder fragtomkostninger, i forbindelse med håndtering af returvarer afholdes af køber. Skaffevarer, fødevarer samt udgåede varer tages ikke retur.

Afhenterordrer
Afhenterordrer, der bestilles pr. telefon i kundeservice inden kl. 09.30, kan afhentes efter kl. 11.30 ved port 6.
Afhenterordrer, der bestilles pr. telefon i kundeservice mellem kl. 09.30 og 12.00, kan afhentes efter kl. 14.00 ved port 6.
Der pålægges et ekspeditionsgebyr på ordrer under det aftalte minimumsbeløb.
Desuden pålægges et ekspresgebyr på ordrer, der skal håndteres på mindre end to timer.

Force Majeure
Der tages forbehold for, og Bunzl Distribution Danmark A/S er ikke erstatningspligtig ved, manglende opfyldelse af sine forpligtelser efter aftalen, som skyldes forhold, der ligger uden for Bunzl Distribution Danmark A/S’ kontrol (force majeure), og som forhindrer eller i væsentlig grad besværliggør eller fordyrer Bunzl Distribution Danmark A/S’ levering, såsom krig, uroligheder, terrorisme, import- eller eksportrestriktioner, mangel på transporttjenester eller energi, brand, eksplosion, strejke, lockout, pandemier, naturkatastrofer, usædvanligt vejr, vareknaphed, maskinsammenbrud, ekstraordinære, væsentlige stigninger i Bunzl Distribution Danmark A/S’ eller Bunzl Distribution Danmark A/S’ underleverandørers indkøbspriser og andre ekstraordinære driftsforstyrrelser, samt mangler ved leverancer eller forsinkelser fra fabrikanter eller leverandører på grund af forhold oplistet i denne bestemmelse.

Såfremt Bunzl Distribution Danmark A/S vil påberåbe sig force majeure, skal Bunzl Distribution Danmark A/S give meddelelse til Køber herom.

Suspensionen af forpligtelser efter aftalen varer så længe, som force majeure situationen varer med tillæg af en efter omstændighederne rimelig periode til normalisering af forholdene. Levering til den således udskudte leveringstid anses i enhver henseende for rettidig.

Forældet browser

For en bedre oplevelse skal du bruge en anden browser eller opdatere Internet Explorer til den nyeste version.